دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1693
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب

اگر داوطلبي در كنكور قبول نشد هيچ تقصيري نداردچرا كه سال
فقط 365 روز است.در حالي كه:
1) سال 52 جمعه داريم و ميدانيد كه جمعه ها فقط براي استراحت است به اين ترتيب 313
روز باقي ميماند.

2) حداقل 50 روز مربوط به تعطيلات تابستاني است كه به دليل گرماي هوا مطالعه ي دقيق
براي يك فرد نرمال مشكل است.بنابراين 263 روز ديگر باقي ميماند.
3) در هر روز 8 ساعت خواب براي بدن لازم است كه جمعا'' 122 روز ميشود. بنابراين 141
روز باقي ميماند.
4) اما سلامتي جسم و روح روزانه1 ساعت تفريح را ميطلبد كه جمعا'' 15 روز ميشود.پس
126 در روز باقي ميماند.
5) طبيعتا'' 2 ساعت در روز براي خوردن غذا لازم است كه در كل 30 روز ميشود. پس 96
روز باقي ميماند.
6) 1 ساعت در روز براي گفتگو و تبادل افكار به صورت تلفني لازم است. چرا كه انسان
موجودي اجتماعي است.اين خود 15 روز است.پس 81 روز باقي ميماند.
7) روزهاي امتحان 35 روز از سال را به خوداختصاص ميدهند. پس 46 روز باقي ميماند.
8) تعطيلات نوروز و اعياد مختلف دست كم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقي ميماند.
9) در سال شما 10 روز را به بازي ميگذرانيد.پس 6 روز باقي ميماند.
10) در سال حداقل 3 روز به بيماري طي ميشود و 3 روز ديگر باقي است.
11) سينما رفتن و ساير امور شخصي هم 2 روز را در بر ميگيرند. پس 1 روز باقي ميماند.
12) 1 روز باقي مانده همان روز تولد شماست.چگونه ميتوان در آن روز درس خواند؟!!
نتيجه ي اخلاقي: پس يك داوطلب نرمال نميتواند
اميدي براي قبولي در دانشگاه داشته باشد.

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 3 1390

20 دليل محكم براي اينكه به زن بودن خود افتخار كنيد! 1
- نام هر گل زيبايي كه در طبيعت
 است روي شما مي گذارند.
 ?- به راحتي و با اعتماد به نفس هر
 وقت كه لازم بود گريه مي كنيد و غم
 و غصه هايتان را در دل جمع نمي كنيد
 تا سكته كنيد.
 ?- آن قدر حرف براي گفتن داريد كه
 هرگز كم نمي آوريد.
 4- عشق و هنر ابداع شماست
 5- زيبايي مخصوص شماست.
 6- هميشه جوانتر از سنتان هستيد و
 هيچكس نمي داند شما چند ساله ايد.
 7- بهشت زير پاي شماست
 8- هميشه تميز و نظيف هستيد.
 9- هميشه مقداري پول براي روز
 مبادا داريد كه جز خودتان هيچ كس
 از جاي آن خبر ندارد.
 10- مجبور نيستيد خانه به خانه
 برويد و خواستگاري كنيد مثل خانم
 ها در خانه مي نشينيد تا ديگران با
 كلي منت و خواهش و التماس و گل و
 هديه .......
 11- حق تقدم با شماست.
 12- هرگز از فرط خشم نعره نمي كشيد و
 كبود نمي شويد و خون به پا نمي
 كنيد.
 13- ضعيف كش نيستيد و دق و دلي رئيس
 اداره تان را در خانه خالي نمي
 كنيد.
 14- نصف بيشتر از صندلي هاي دانشگاه
 را شما تصاحب كرده ايد.
 15- به‌ جزئيات‌ زندگي‌ و
 رفتاري‌ با دقت‌ نگاه‌ مي‌كنيد
 و آنها را در حافظه‌ خود جاي‌
 مي‌دهيد.
 16- درصد كاركنان زن نسبت به كل
 كاركنان در حال افزايش مستمر است.
 17- ميانگين عمرتان بيشتر از
 آقايان است
 18- موفقيت مردان مرهون زحمات شما
 است.
 19- مردان از دامن شما به معراج مي
 روند.
 20- حرف آخر را شما مي زنيد.

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 3 1390

20 دليل محكم براي اينكه به مرد بودن خود افتخار كنيد!
1. نام خانوادگي بچه هايتان تابع
 نام خانوادگي شما است.
 2 .مدت زمان مكالمه ي تلفني شما حد
 اكثر 30 ثانيه است.
 3.براي يك مسافرت يك هفته اي تنها
 يك ساك كوچك دستي نياز داريد.
 ?.در تمام شيشه هاي مربا و ترشي را
 خودتان باز مي كنيد.
 5..دوستان شما توجهي به كاهش يا
 افزايش وزن شما ندارند.
 6.جنسيت شما در موقع استخدام مطرح
 نيست.
 7.لازم نيست كيفي پر از وسايل بي
 استفاده را همه جا به دنبالتان
 بكشيد.
 8.ظرف مدت 10دقيقه ميتوانيد حمام
 كنيد و براي رفتن به مهماني آماده
 شويد.
 9.همكارانتان نمي توانند اشك شما
 را در بياورند.
 10.اگر در 34 سالگي هنوز مجرديد
 احدي به شما ايراد نمي گيرد.
 11.رنگ اجزاي صورت شما در هر صورت
 طبيعي است.
 12.با يك دسته گل مي توانيد بسياري
 از مشكلات احتمالي را حل كنيد.
 13.وقتي مهمان به خانه ي شما مي آيد
 لازم نيست اتاق را مرتب كنيد..
 14.بدون هديه ميتوانيد به ديدن
 تمام دوستان و آشنايان برويد.
 1?.مي توانيد آرزوي هر پست و مقامي
 را داشته باشيد. 
 16.حداقل 20 راه براي باز كردن در هر
 بطري نوشابه ي داخلي يا
 خارجي بلد هستيد.
 17.ضرورتي ندارد روز تولد
 دوستانتان را به خاطر داشته باشيد.
 18.در تقسيم ارث سهم بيشتري مي
 بريد.
 19.احتمال مدير شدنتان زياد است.
 20.مي توانيد چند زن داشته
 باشيد.(احتياط! معلوم نيست خوشبخت
 شويد)

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 3 1390

دخترجواني از مكزيك براي يك مأموريت اداري چندماهه به آرژانتين منتقل شد.
پس از دوماه، نامه اي از نامزد مكزيكي خود دريافت مي كند به اين مضمون:
لوراي عزيز، متأسفانه ديگر نمي توانم به اين رابطه از راه دور ادامه بدهم و بايد بگويم كه دراين مدت ده بار به توخيانت كرده ام !!!
ومي دانم كه نه تو و نه من شايسته اين وضع نيستيم. من را ببخش و عكسي كه به تو داده بودم برايم پس بفرست
باعشق : روبرت
دخترجوان رنجيـده خاطرازرفتارمرد، ازهمه همكاران ودوستانش مي خواهدكه عكسي ازنامزد، برادر، پسرعمو، پسردايي ...
خودشان به اوقرض بدهند وهمه آن عكس ها راكه كلي بودند باعكس روبرت، نامزد بي وفايش، دريك پاكت گذاشته وهمراه با يادداشتي برايش پست مي كند، به اين مضمون:
روبرت عزيز، مراببخش، اما هر چه فكر كردم قيافه تو را به ياد نياوردم، لطفاً عكس خودت راازميان عكسهاي توي پاكت جداكن وبقيه رابه من برگردان.....

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 3 1390

شبي با شعرهايم گريه كردم
دوباره از تو با دل شكوه كردم
زدم چنگي ميان پرده هايم
پريدم از حصار نرده هايم
دويدم تا بيابم تكيه گاهي
بريزم اشك گرمي روي آهي
نگاهم سرد بود و غصه مي خورد
مرا باخود به جايي دور مي برد
دو باره آسمان بيداد مي كرد
دو باره شعر من فرياد مي كرد
من اما مي دويدم تا بگريم
مگر مي شد كه آن شب من نگريم
نسيمي كاغذي را جابه جا كرد
تو گويي خش خشش من را صدا كرد
دويدم از پي كاغذ، دويدم
گرفتم كاغذ و جايي خزيدم
نشستم تاي آن را باز كردم
غم هجر تورا آواز كردم
ميان كاغذ از چيزي كه خوا ندم
تنم لرزيد،اشكي هم فشاندم
خدا مي دانداما من چه ديدم
عذابي بدتر از آتش كشيدم
برو! من ازتوآخر دل بريدم.

 

نوشته بود معشوقي به عاشق

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 3 1390
X